De zorgverzekeringen zijn er als de kippen bij om mij, als vrijgevestigd zorgverlener, te herinneren aan de komst van het nieuwe verzekeringsjaar. Al rond de zomer komen de eerste contracten, uitvragingslijsten en voorstellen mijn mailbox binnenrollen. Al jarenlang teken ik deze contracten, zodat de praktijk voor iedereen toegankelijk is. Ook dit jaar adviseert Ergotherapie Nederland om je bezwaren over de tarieven en voorwaarden bij de verzekeraar in te dienen. Of, gewoon niet te  tekenen. Dit jaar heb ik weer de tijd genomen of het tekenen nog wel bij mijn huidige praktijk past.

‘k Heb sowieso de praktijk weer eens onder de loep genomen. Hoe is het eigenlijk met de huidige praktijk? De praktijk is nog steeds groeiende & en er is nog steeds een stijgende behoefte aan wat Spelenderwijzer biedt. De collega die zou kunnen meedraaien is nog niet gevonden….

Het is natuurlijk fantastisch zoals het loopt…..en toch…het kriebelt om op grotere schaal te kunnen werken, om de natuurlijke ontwikkeling van kinderen als kracht in te zetten. Voor alle kinderen. En dat zijn er heel veel in Nederland!

Dus ontwikkelde ik een scholingsaanbod, die bijdraagt aan het bewegend leren, aan het kind mogen zijn, aan die ‘o zo natuurlijke ontwikkeling’, aan het plezier op school, aan het bruisende klimaat.

Dat kriebelt bij mij…..en het blijkt ook bij steeds meer scholen te kriebelen en aan te slaan.

Inmiddels heb ik  2 masterclasses ontwikkeld, die al enorm aanslaan op meerdere scholen.

FIJN VOOR JE BREIN, voor scholen die letterlijk en figuurlijk met hun leerlingen in beweging willen komen. Die zien dat het cognitieve, zittende onderwijs zijn langste tijd heeft gehad en graag deze onderwijsvernieuwing in hun school & voor hun kinderen willen.

En hoe blij ik ook ben met mijn werk, het is ook tijd om keuzes te maken..

Kijkend naar de effecten van de masterclasses, is het evident dat ik daar meer ruimte voor ga maken. Dat kan alleen als ik minder op individuele basis ga werken. Ruimte creëren om mijn droom waar te kunnen maken.

Ik werk nu met scholen die er als de kippen bij willen zijn. Die zien dat kinderen in balans komen door niet alleen het hoofd aan te spreken, maar ook hun lijf. Die snappen dat het aanspreken  van het lijf, het leren versterkt, aandacht vergroot en het zelfsturend vermogen ontwikkelt. Dat balans ontstaat door  prikkels toe te voegen vanuit het lijf. Omdat die prikkels kunnen dempen, kunnen reguleren, die kunnen zorgen dat kinderen geen volle hoofden hebben, minder druk ervaren. Omdat die prikkels leiden tot zoveel meer levenslust, kinderen die meer plezier in leren krijgen. Die kinderen gaan ervaren dat het aanbod op school, zowel voor het lijf, als voor het brein, FIJN is!

Er kan maar 1 partij er als de kippen bij zijn. Ik kies voor de scholen die deze passie voor het vernieuwend onderwijs hebben en daar inhoud aan willen geven.

Het betekent dat ik afscheid ga nemen van de zorgverzekeringen. Dat ik geen contracten teken. Dat ouders de behandeling niet meer volledig vergoed krijgen. Dat we wellicht even moeten puzzelen over passende tijden, want mijn week op de praktijk halveert.

Maar wat te gek, als passie en werk hand in hand gaan. 

Misschien was ik er niet als de kippen bij.

Maar op basis van al mijn ervaring en met mijn visie op  bewegend leren & lerend bewegen, de benadering en onderbouwing vanuit de prikkelverwerking, heb ik echt een geweldig ei gelegd!