Visie & werkwijze

Dit is hoe ik werk

Als ergotherapeute heb ik nooit anders gewerkt dan met kinderen en reeds in mijn eerste stage (heeeel lang geleden)  kwam ik in aanraking met de theorie van Jane Ayres omtrent sensorische integratie. Sensorische integratie wordt ook  zintuiglijke prikkelverwerking genoemd. Het werd mijn allereerste nascholing en vormt nog steeds een essentieel uitgangspunt in mijn visie en werken met kinderen. Later volgde de nascholingen gericht op body-awareness en mindfulness. Al deze inzichten zijn ondersteunend gereedschap om bij kinderen hun natuurlijke kracht naar boven te halen. En steeds weer blijkt dat dit voor de kinderen ook echt zo uitpakt!

Zintuiglijke prikkelverwerking

De werkwijze van Spelenderwijzer is gebaseerd op de zintuiglijke prikkelverwerking. Zintuiglijke prikkelverwerking is hetzelfde als sensorische integratie en is het vermogen om efficiënt te kunnen reageren op prikkels vanuit de omgeving. Het is in ieder kind te zien als het verborgen vermogen. Hoewel niet zichtbaar, vormt de zintuiglijke prikkelverwerking de basis om tot schoolse vaardigheden te komen.

Dit vermogen ontwikkelt zich door het ervaren van de zintuigen. Door te bewegen, uit te proberen, te spelen, te voelen, te horen, te zien, te ruiken en te proeven. Dit geeft een keten aan neurologische ontwikkelingen en aan een optimale samenwerking tussen de beide hersenhelften. Het is een belangrijke pijler waarop vaardigheden geautomatiseerd worden. 

Wat faciliteren we hierin? Thuis of op school? Deze natuurlijke ontwikkeling van de zintuiglijke systemen lijkt minder vanzelfsprekend te worden. Hoe borg je dit in je opvoeding of in de leeromgeving?

Soms is het duidelijker te zien dat er sprake is van een stoornis in de prikkelverwerking. Er kan sprake zijn van overprikkeling, zoals het kind wat angstig is voor bijvoorbeeld snelle bewegingen, of wagenziek wordt. Of het kind wat niet onverwachts aangeraakt wil worden, veel last heeft van de etiketjes in zijn kleding. Tanden poetsen en haren wassen zijn niet prettig of zelfs zeer vervelend. Net als sokken aantrekken……

Maar er kan ook van onderprikkeling sprake zijn; het kind wat meestal/altijd onderuitgezakt zit, instructies maar gedeeltelijk opneemt en uitvoert, veel valt, of onbedoeld van alles omstoot.

Of juist heel veel prikkels opzoekt omdat ie een prikkelhonger heeft. Dit is de groep kinderen die we onrustig noemen. Die veel bewegen, moeilijk stilzitten, op alle prikkels willen reageren. Zij worden in de klas vaak als stoorzender ervaren.

Vaardigheden ontwikkelen zich op basis van de verwerking  van prikkels vanuit meerdere zintuigen: het horen en het zien, maar  ook het evenwicht, het bewegingsgevoel en de tastzin spelen een grote rol.

Om in het dagelijks leven goed te kunnen functioneren, moeten ál deze prikkels op de juiste wijze verwerkt worden. Ontwikkelt dit zich niet als vanzelfsprekend, zal het kind eerder tegen obstakels oplopen. Doordat de oorzaak van het probleem onbekend is, is het in eerste instantie vaak ook een onbegrepen probleem. Het kind wordt dan veelal gecorrigeerd op het gedrag wat ie laat zien (brokkenpiloot, onrustige zithouding, wegdromen). Veelal blijkt dat het aansturen op gedrag geen effect heeft. Het kind lijkt het wel te willen, maar het lukt gewoon niet. Het is belangrijk dat gezien wordt dat er geen sprake is van onwil, maar onvermogen. Als ik met het kind aan het werk ga, kijken we hoe dit onvermogen om te zetten is naar vermogen!

Wat is body-awareness?

Body-awareness geeft kinderen gereedschappen om dicht(er) bij zichzelf te blijven. Het is een speelse, aantrekkelijke manier om de basis van het opgroeiende kind te verstevigen. Spelenderwijs ontdekt het kind zijn eigen grenzen en mogelijkheden, zijn eigenheid, zijn creativiteit.

Een van de uitgangspunten hierbij is dat ieder kind van zichzelf een avonturier is, het moet zelf ontdekken en experimenteren! Het kind bouwt hiermee een natuurlijk vertrouwen in zijn eigen lijf en beoordelingsvermogen op.

Een belangrijk principe is dat er naast aandacht voor dynamiek, ook aandacht is voor de innerlijke rust van het kind. Alleen vanuit deze innerlijke rust is het mogelijk de dingen vanuit jezelf, met aandacht en concentratie te doen.

Door de activiteiten zo met aandacht te doen, wordt het zelfsturend vermogen aangewakkerd. Zo dat het kind dit kan gaan inzetten en het stevig op de eigen benen gaat staan. Dat gun je ieder kind toch?

 

Mindfulness & Movement

Mindfulness is eigenlijk niets anders dan dat wat je doet, met totale aandacht te doen. Echt te doen. Helemaal te doen. Het geeft je de kwaliteit ergens in op te kunnen gaan. Volop aanwezig te zijn. Terwijl je helemaal bij jezelf kunt blijven.

Aanwezig zijn bij jonge kinderen betekent in eerste instantie aanwezig zijn in je lichaam.
Bij kinderen ontwikkelt dit zich bij uitstek door het versterken van het lichaamsgevoel.

Vandaar dat mindfull samengaat met movement. Kinderen-jongeren en ook jong volwassenen komen letterlijk én figuurlijk in beweging. Waardoor aandacht met het hele lijf, met alle zintuigen gekend gaat worden.

Allereerst wordt ontdekt, wat aandacht is en hoe ’je eigen aandacht’ werkt. Deze basisstappen zijn nodig voordat aandacht überhaupt ontwikkelt kan worden. Tijdens stiltemomenten én tijdens spel, bij zowel verstillende als dynamische oefeningen. Stilstaan bij jezelf, je lichaam en je omgeving. Wat wil je nog meer?