Voor scholen,

kinderopvang & professionals

Executief in uitvoering

HELLUP…hulp bij plannen en organiseren

dynamische training om kinderen het plannen en organiseren vanaf de basis aan te leren

Deze vervolgmodule module is extra fijn voor je brein: de focus ligt namelijjk op het versterken van de executieve functies. Deze functies zijn van alle dag. Niet iets wat ‘sec’ op school geleerd wordt. Niet is wat los te oefenen is.  Dat heeft meestal helemaal geen effect. Dan ben je bezig iets te oefenen, wat o,o resultaat heeft. Zonde van je eigen tijd, zonde van het doel wat je voor het kind beoogd.

Waar het over gaat is dat we eerst weer leren zien wanneer we executieve functies inzetten. Dit proces letterlijk en figuurlijk in beweging gaat zetten. En met al je nieuwe inzichten kun je aan de slag: Executief in uitvoering! 

Beweeg, beweeg, beweeg.

Dat luidt het advies van neuropsycholoog Eric Scherder als hij spreekt over de ontwikkeling van executieve functies. En zo is het precies, door te bewegen wordt het neurologisch fundament gelegd. Gaan de hersenen de juiste verbindingen maken, zodat een kind kan komen tot executief functioneren.

De waarde van goed ontwikkelde executieve functies wordt steeds duidelijker. Zeker nu we bij steeds meer kinderen zien dat deze vaardigheden zich niet als vanzelfsprekend ontwikkelen.
En hierdoor dag in, dag uit op school tegenaan lopen.
Voor leerkrachten een uitdaging!

Al zijn de executieve functies cognitieve vaardigheden, het is niet eenvoudig dit cognitief aan te leren.  Vaak is dat omdat het kind onvoldoende fundament heeft om te komen tot adequate uitvoer. Ook hier speelt de neurologische ontwikkeling weer een rol.  

Inmiddels is het bewezen dat kinderen veel baat hebben als de leeromgeving verrijkt wordt met bewegend leren. Dit ondersteunt de ontwikkeling van vele hersenfuncties: de neurologische ontwikkeling. Diverse aspecten van het leren worden eenvoudiger als er in en met  beweging geleerd kan worden. Zo ook de executieve functies.

Met het aanbieden van bewegen en bewegend leren kun je zo de brug slaan naar de executieve functies. En het kind tot optimaal zelfsturend vermogen komt.

Kies je voor deze plusmodule, dan kies je voor heel specifiek neerzetten van het bewegend leren in je klas of school. 

Je specialiseert je in de relatie van het bewegend leren met de executieve functies. Vanuit de prikkelverwerking en het neurologisch systeem.  

Voor:

leerkrachten, rt-ers, ib-ers, ondersteuners, assistenten in het primair onderwijs

Wanneer:

Training 4 dagdelen op de woensdag van
15.30 – 19.30 uur:

  • 13  oktober 2021
  • 27 oktober 2021
  • 10 november 2021
  • 24 november 2021

Prijs:

€575,00 excl BTW

 

Is dit je op het lijf geschreven?
En ben je leerkracht, ondersteuner, assistentes, rt-ers in het primair onderwijs?
Na  deze training heb je:

Inzicht in de werking van het kinderbrein en prikkelverwerking

Inzicht in de positieve invloed van bewegend leren op het optimale leervermogen van kinderen

Inzicht in de executieve functies en hun relatie met de neurologische ontwikkeling

Leuke, eenvoudig toepasbare ideeën om met eigen kennis en inzichten lessen zo vorm te geven dat dit fijn voor je brein is

Tools om te werken in een flow, vanuit de natuurlijke balans tussen leren en bewegen

Je ontwikkelt de vaardigheid om bewegend leren in te zetten gekoppeld aan een executieve functie