Voor kinderen

Wanneer kan ergotherapie een oplossing bieden?

Kinderergotherapie richt zich op kinderen bij wie de ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt. Soms zichtbaar in de motoriek, soms in gedrag, soms in schoolse vaardigheden.  Of je kind zit niet lekker in zijn vel en dat duurt te lang. Ergotherapie biedt vaker dan je denkt de juiste ondersteuning.

Onze samenwerking speelt daar een heel bepalende rol in. De samenwerking tussen het kind, jullie als ouder en mij als therapeute. Naast de ondersteuning tijdens de behandelingen op de praktijk, geef ik veelal tips en adviezen om ook thuis mee aan de slag te gaan. Vaak in de vorm van spelen (wat wil je nog meer?), soms ook in de vorm van oefeningen. Als dit hand in hand gaat, kan je kind in korte tijd stappen gaan maken en  worden de eerste veranderingen in het handelen snel zichtbaar. Om vervolgens steeds verder zijn vleugels uit te slaan en te groeien. En dat is nu net waar de behandeling op gericht is!

Schrijfproblemen

slordig schrift, veel omkeringen, schrijfkramp, traag schrijftempo, moeite met automatiseren van letters of andere problemen in de fijne motoriek.

Onhandige motoriek

Struikelen, tegen voorwepen aanbotsen, houterig bewegen, onbedoeld iets omstoten, te hard bewegen, moelijk kunnen versnellen.

Moeite met volgorde & plannen

Moeite met het organiseren of automatiseren van vaardigheden, geen plan kunnen maken, zoals zichzelf aankleden, een werkblad af kunnen maken, huiswerk kunnen plannen.

Moeite met complexe en samengestelde handelingen

Fietsen in het verkeer, het aanleren van de zwemslag. Veters strikken. Maar ook moeite hebben met opdrachten als: “wil je boven, uit de tweede la, mijn lichtblauwe sokken pakken”.

Onrust in het slapen

Het hoofd is te actief, het lijf wil nog actie, en toch is het bedtijd!

Concentratieproblemen

Concentratieproblemen, bewegingsonrust, moeilijk stil kunnen zitten, niet weten hoe focus op te brengen, hoe aandacht werkt, wat helpt om de binnenkomende prikkels af te sluiten.

Angst om te bewegen

Niet vrij zijn in bewegen, angst om te bewegen of bang om te vallen. Buitenspelen, klimrekken, schommelen geven nauwelijks plezier.

Tast onprettig

Tast prikkels als onprettig ervaren, waardoor haren wassen, kleding dragen of eten hobbels opleveen. Of juist weinig vanuit de tast waarnemen en niet voelen dat je mond onder de pindakaas zit, dat je mouw gedraaid zit, of dat je in je broek geplast hebt.

Onzekerheid

Onvoldoende zekerheid in bewegen hebben, weinig  zelfvertrouwen hebben. niet stevig in je schoenen staan. Innerlijke kracht komt niet goed tot ontwikkeling.

Lateralisatievraagstuk

Onduidelijke links- of juist rechtshandigheid.Onvoldoende gelateraliseerd zijn, waardoor de samenwerking tussen de beide  hersenhelften niet optimaal is. Het kind functioneert op een ander nivo dan verwacht.

Ergotherapie voor verandering en ontwikkeling

Een kinderergotherapeute heeft goed zicht op de ontwikkeling van vaardigheden en handelingsgebieden. Het effect van de behandeling wordt dan ook vaak op meerdere vlakken waargenomen, tijdens het spel, het bewegen, de zelfredzaamheid en/of de schoolse vaardigheden. Als handelingen niet zo gemakkelijk lukken, is dat vaak te zien aan de kwaliteit van het handelen. Maar meestal nog meer, aan het plezier wat het kind er zelf aan beleeft. Iets wat niet zo wil lukken, doe je liever niet. Door het toch te oefenen, komt er zoveel plezier weer vrij!

 

Ondersteuning & ruimte

Daarom wordt het kind niet alleen ondersteund in het zelfstandig handelen van wat het moét doen en leren, maar zeker ook wat het zelf wíl doen en leren. Hiertoe worden er tijdens de behandeling vele speelse activiteiten aangeboden.

Deze sluiten aan bij de mogelijkheden van het kind, op dat wat het kind wél kan! Het kind krijgt hierbij de ruimte om te ontdekken wat leuk, anders, spannend, nieuw voor hem is. Kortom, het wordt een uitdaging om ermee aan de slag te gaan!

En hiermee wordt, eigenlijk als vanzelfsprekend, de basis gelegd voor verandering en ontwikkeling!

Kom naar de mooie locatie van Spelenderwijzer.

Waar je kind met mij, zoveel mogelijk spelenderwijs, zal werken aan zijn vraag, aan dat wat lastig is. Dat kan bijvoorbeeld gaan over schrijven, zelfvertrouwen, concentratie, plannen, leren.

 

In de praktijk

Schrijven

Kinderen met schrijfproblemen hebben het daar op school vaak lastig mee. Veel voorkomende problemen zijn een slordig (onleesbaar) handschrift, het ontbreken van een duidelijke voorkeurshand, veel letteromkeringen, schrijfkramp of een te laag schrijftempo. Dit kan diverse oorzaken hebben, die tijdens de behandeling duidelijk worden. Foto’s: Ook hier zijn weer veel verschillende mogelijkheden om eraan te werken. Als een kind zelf merkt en ziet dat het beter gaat, nemen ook het plezier in het schrijven, het zelfvertrouwen en de motivatie weer toe.

Handmotoriek

Veel kinderen hebben problemen met het uitvoeren van fijn-motorische vaardigheden zoals veters strikken, knoopjes open en dicht doen, brood smeren en snijden. Knutselen, schrijven of kleuren vinden zij vaak niet leuk. Spelletjes die veel ‘handwerk’ vragen worden nogal eens vermeden. Door het werken met verschillende materialen wordt de handfunctie al spelenderwijs gestimuleerd. Met het verbeteren van de ‘handvaardigheden’ keert ook het plezier in dit soort activiteiten weer terug.

Lichaamsmotoriek en handmotoriek

Oefeningen voor de handmotoriek worden gecombineerd met oefeningen voor de lichaamsmotoriek. Foto’s: Hier moet steeds heen en weer gerold worden om de schaar, pen en papier op de juiste plek te krijgen. Hiermee wordt onder andere gewerkt aan de symmetrie en de samenwerking van de linker- en rechterlichaamshelft. Zo heen en weer rollend wordt het lichaamsgevoel versterkt. Tegelijkertijd wordt de fijne motoriek geoefend door gerichte knip- en tekenopdrachten.

Lichaamsgevoel

Het goed voelen van het lichaam is een belangrijke basis om bewegingen goed te kunnen plannen en uitvoeren, om tot automatiseren te komen. Door het lijf hard te laten werken, krijgt het lijf veel prikkels en wordt het lichaamsgevoel gestimuleerd. Een goed lichaamsgevoel zorgt weer voor een betere concentratie en het met aandacht kunnen werken is essentieel voor spelen en leren.

Concentratie

Een goed lichaamsgevoel zorgt weer voor een betere concentratie. Dit wordt ook gestimuleerd door bijvoorbeeld activiteiten met blinddoeken te doen. Of door een parcours waar alles met aandacht moet gebeuren…..